Kurs Divemaster 13-21.10.2018

Prowadzący: Joanna Kannenberg – PADI Course Director

Termin:           13-21.10.2018

Pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na zawodową i profesjonalną ścieżkę nurkowania. Divemaster to kurs dla ludzi odpowiedzialnych, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za innych nurków i swoją postawą będą zachęcać do nurkowania. 

Tym razem, proponujemy Wam kurs skondensowany w tydzień. To spora oszczędność czasu, jednak trzeba mieć na uwadze, że jest to intensywny kurs wymagający zaangażowania i dyspozycyjności każdego dnia także w godzinach przedpołudniowych. Kurs prowadzony będzie przez Course Director PADI – Joannę Kannenberg co gwarantuje kursantom bardzo dobre przygotowanie 🙂

Divemaster może zatrudniać się również jako przewodnik nurkowy w dowolnym Centrum Nurkowym na świecie.

Do pobrania i wypełnienia: Formularz Divemastera

Wymagania:

Wymagania wstępne:

 • Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
 • Ukończone 18 lat.
 • 40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym.
 • Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR
 • Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wymagania zaliczeniowe:

 • zaliczyć sesje teoretyczne, włącznie ze Sprawdzianami wiedzy w Manualu Divemastera PADI (lub w trybie Divemaster Online) oraz zdać egzamin końcowy;
 • przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego;
 • zaliczyć ćwiczenia pływackie;
 • zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych;
 • zaliczyć warsztaty oraz ocenę umiejętności nurkowych;
 • zaliczyć zadania na wodach otwartych;
 • zaliczyć warsztaty z programów prowadzonych przez Divemasterów;
 • zaliczyć praktyki;
 • spełnić wymagania odnośnie profesjonalizmu. Przed certyfikacją upewnij się, że kandydat spełnił poniższe warunki:
 • ma minimum 60 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym, włączając w to doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim;
 • ma ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • przeczytał oraz podpisał Umowę członkowską i licencyjną PADI (PADI Membership and
  License Agreement).
Cena:

2600,00 zł

Cena zawiera:

 • aktualny podręcznik Manual Divemastera PADI na własność,
 • zestaw testów i pytań kontrolnych do nauki własnej,
 • tabliczki Divemastera,
 • praktyczne ćwiczenia z Instruktorem w formie stażu.

Opłata rejestracyjna PADI płatna dodatkowo 115,20 EUR (w 2018 roku) bezpośrednio do PADI. Cena może ulec zmianie.

Harmonogram i program kursu:

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 08:00-18:00

Kurs składa się z kilku części. 

Program:

1.Omówienie standardów kursu

2.Zajęcia teoretyczne

a) Rola i cechy Divemastera PADI
b) Nadzorowanie certyfikowanych nurków
c) Asystowanie podczas szkolenia kursantów poprzedzają wszystkie Praktyki
d) Programy prowadzone przez divemasterów powinna poprzedzać

3. Rozwój umiejętności

 • Ćwiczenia pływackie

a) Ćwiczenie 1: 400 metrów
b) Utrzymywanie się na powierzchni przez 15 minut
c) Ćwiczenie 3: 800 metrów/jardów w sprzęcie ABC
d) Ćwiczenie 4: holowanie bezwładnego nurka przez 100 metrów
e) Ćwiczenie 5 – wymiana sprzętu

 • Umiejętności ratownicze
 • Warsztaty umiejętności nurkowych

4.Zastosowanie umiejętności w praktyce

 • Zadania na wodach otwartych

a) przygotowanie miejsca nurkowego i zarządzanie
b) mapowanie
c) omówienie nurkowania
d) Scenariusz: poszukiwanie i wydobywanie
e) Scenariusz: nurkowanie głębokie

 • Programy prowadzone przez Divemasterów – warsztaty

a) Program reaktywujący ReActivate
b) Nadzór nad kursem Skin Diver (Nurkowanie w ABC) i Snorkelingiem
c) Program Discover Scuba Diving na wodach basenopodobnych
d) Program Discover Scuba Diving – dodatkowe nurkowanie na wodach otwartych

 • Praktyki

a) kursanci OWD na wodach basenopodobnych
b) kursanci OWD na wodach otwartych
c) kursanci kontynuujący edukację na wodach otwartych
d) certyfikowani nurkowie na wodach otwartych
e) Discover Local Diving na wodach otwartych

Ważne:

Na szkolenie należy przyjść przygotowanym z materiałów przeznaczonych do kursu. 

Sugerujemy, by komplet materiałów odebrać najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Kontakt

biuro@gdyniadive.pl
+48 608 637 224
osobiście ul. szarych Szeregów 3, Gdynia