DIVEMASTER

 

Przewodnik Nurkowy

Pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na zawodową i profesjonalną ścieżkę nurkowania. Divemaster to kurs dla ludzi odpowiedzialnych, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności za innych nurków i swoją postawą będą zachęcać do nurkowania. 

Divemaster staje się zawodowym członkiem PADI, który otrzymuje swój numer ewidencyjny i zdobywa rangę certyfikowanego pomocnika Instruktora Nurkowania.

Divemaster może zatrudniać się również jako przewodnik nurkowy w dowolnym Centrum Nurkowym na świecie.

Do pobrania i wypełnienia: Formularz Divemaster

Wymagania:

  • minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat,
  • certyfikat PADI Advanced Open water Diver oraz PADI Rescue Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (EFR, PCK lub inny) w ciągu ostatnich 2 lat,
  • zalogowane 40 nurkowań ze sprzętem powietrznym,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zapewniamy:

Opłata rejestracyjna PADI płatna dodatkowo 89 EUR (w 2016 roku) bezpośrednio do PADI. Cena może ulec zmianie