Skorzystaj z szansy na przekwalifikowanie zawodowe! Oferta dla żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych a także możliwość finansowania szkolenia zawodowego…

Czym jest rekonwersja? Rekonwersja – to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w wieku aktywności zawodowej, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych i podjęcie zatrudnienia na cywilnym rynku pracy.

Osoby uprawnione do korzystania z przekwalifikowania:

  • żołnierz zawodowy na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił te służbę co najmniej 4 lata.
  • były żołnierz zawodowy w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata;
  • małżonki oraz dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych.

Szkolenia oferowane w ramach rekonwersji:

Każdą ofertę szkoleniową i cenową ustalamy indywidualnie! Pomagamy również w odbyciu niezbędnej praktyki, jak i znalezieniu późniejszego zatrudnienia!