Karol Pawlikowski

Instruktor

tel. 606 702 315
email: k.pawlikowski@gdyniadive.pl

Okiem współpracowników:
Naczelny grillman i animator w Gdynia Dive. Dzięki niemu każdy wyjazd obfituje w smakołyki, a najmłodsi nurkowie z chęcią biorą udział w kolejnych półkoloniach. Złota rączka, za sprawą której żadna usterka nie utrudnia nam pracy. Nurek z wieloletnim doświadczeniem, do swojej pracy podchodzi z pełnym zaangażowaniem i pasją. Propagator i orędownik ochrony środowiska.

Pełnione obowiązki:

Karol prowadzi szkolenia nurkowe oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo odpowiedzialny jest za sprawy techniczne.

Jego motto: ” Im trudniej, tym łatwiej

Doświadczenie:

Miłośnik podwodnego świata, czynnie zajmujący się nurkowaniem od 1986 roku. Pierwsze kroki stawiał w LOK, później służba wojskowa OSNiPWP. Służbę wojskową ukończył jako specjalista II klasy. Przeszedł szkolenie spadochronowe w Krośnie. Po służbie nadal czynnie zajmuje się nurkowaniem. Pasjonat nurkowania podlodowego. Instruktor nurkowania PADI od 2014r.

Kwalifikacje nurkowe:

 • Instruktor Nurkowania PADI Master Scuba Diver Trainer,
 • Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (Dorosłym i Dzieciom),
 • Instruktor nurkowania w następujących specjalizacjach:
  • Enriched Air Instructor
  • Deep Instructor
  • Dry Suit Instructor
  • Underwater Navigator Instructor
  • Wreck Instructor
  • Night Diver Instructor
  • Boat Instructor
  • Search & Recovery Instructor
  • Ice Instructor
  • Equipment Specialist Instructor
  • Peak Performance Buoyancy Instructor
  • Project Aware Instructor
  • Care for Children w/AED Instructor
  • Delayed Surface Marker Buoy Instructor
  • Self-Reliant Diver Instructor
  • Sidemount Diver Instructor
  • Tec Rec Gas Blender Instructor
  • AWARE Coral Reef Conservation Specialty Instructor