Cennik ładowania butli

Gaz Cena za litr (200 bar) Cena za litr (300 bar)
Powietrze 2 zł 3 zł
Nitrox 32% 3 zł 4 zł
Nitrox 22 – 49% (z wyjątkiem 32%) 4 zł 5 zł
EAN 50 – 100% 5 zł 7 zł
Trimix 0,40 zł za litr helu