Bezpłatne badania obecności przetrwałego otworu owalnego (PFO)

Prowadzący: lek. med. Krzysztof Dziewiatowski

Termin:         21.03

Przetrwały otwór owalny (PFO) jest częstą anomalią przegrody międzyprzedsionkowej w sercu, występującą u około 25% ogółu populacji. PFO jest uważane za potencjalny czynnik ryzyka mózgowej postaci choroby dekompresyjnej, zwłaszcza w przypadku nawrotowych epizodów DCI.

PFO może też być związany z częstszym występowaniem napadów migreny (w szczególności migreny z aurą) oraz może odpowiadać za niewyjaśnione ogniska naczyniopochodne w obrębie mózgowia uwidaczniane w badaniach TK czy MRI.
W diagnostyce PFO wykorzystywane jest dopplerowskie USG przezczaszkowe z wykorzystaniem podawanego dożylnie kontrastu (mieszanka soli fizjologicznej i mikropęcherzyków powietrza). Badanie to w 89–100% wykrywa obecność PFO, jest bezpieczne i mało inwazyjne – wymagane jest jedynie założenie wkłucia dożylnego w obrębie zgięcia łokciowego. Metoda ta może być szczególnie przydatna jako narzędzie wstępnej (przesiewowej) diagnostyki PFO u nurków.

Każdy z uczestników przed badaniem musi się zapoznać z opisem badań oraz wyrazić zgodę na badania –> Badania PFO

Korzystając z badania każdy może być pewny:

  • Profesjonalnej opieki medycznej
  • Korzystania z bezpiecznego, nowoczesnego sprzętu
  • Oceny osobniczej podatności na potencjalne ryzyko mózgowej postaci choroby dekompresyjnej

Rezerwacje:

biuro@gdyniadive.pl
+48 608 637 224
osobiście ul. Szarych szeregów 3, Gdynia