Dajcie się porwać w rejony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Chmielno (Jezioro Kłodno i Białe) 28.07.2018 r.

Prowadzący: Karol Pawlikowski

Jezioro Kłodno

Powierzchnia jeziora Kłodno to 134,9 hektara, przy długości 2 km, szer. ok. 940 metrów i maksymalnej głębokości dochodzącej do 37 m. Wody są I klasy czystości. Pod wodą napotkać można płocie, szczupaki, okonie, leszcze oraz liny. Zatopione są tutaj takie atrakcje nurkowe jak: tunele, platformy, autobus, konstrukcje z opon, a także dzwon nurkowy.

Całość toru znajduje się na głębokości nie przekraczającej 6-7m. Każdy element połączony jest z kolejnym grubą liną, a znajdujące się na platformach mapki kierunkowe nie pozwolą się wam zgubić.

 

Jezioro Białe

Jezioro Białe jest jeziorem rynnowym i leży na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia 88,1 hektara, długość 1,45 km i szerokość 0,75 km. Maksymalna głębokość – 21,6 m.

Rezerwacje:

biuro@gdyniadive.pl
+48 608 637 224
osobiście ul. Szarych szeregów 3, Gdynia