Zostań przewodnikiem nurkowym i otwórz sobie furtkę do kursu instruktora PADI.

Divemaster to pierwszy kurs PADI po ukończeniu którego kursant staje się zawodowym członkiem Federacji, otrzymuje swój numer ewidencyjny i zdobywa rangę certyfikowanego przewodnika nurkowego. Zdobycie uprawnień na poziomie Divemaster daje możliwość podjęcia pracy jako przewodnik nurkowy w dowolnym Centrum Nurkowym na świecie.

Do pobrania i wypełnienia: Formularz Divemastera

Wymagania wstępne:

 • Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver
 • Ukończone 18 lat
 • 40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym
 • Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Wymagania zaliczeniowe:

Kandydaci na Divemastera muszą spełnić wymagania zaliczeniowe kursu oraz spełnić wymagania odnośnie profesjonalizmu:

 • zaliczyć sesje teoretyczne, włącznie ze Sprawdzianami wiedzy w Manualu Divemastera PADI (lub w trybie Divemaster Online) oraz zdać egzamin końcowy
 • przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego
 • zaliczyć ćwiczenia pływackie
 • zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych
 • zaliczyć warsztaty oraz ocenę umiejętności nurkowych
 • zaliczyć zadania na wodach otwartych
 • zaliczyć warsztaty z programów prowadzonych przez Divemasterów
 • zaliczyć praktyki
 • spełnić wymagania odnośnie profesjonalizmu
 • mieć minimum 60 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym, włączając w to doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim
 • mieć ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • przeczytać oraz podpisać Umowę członkowską i licencyjną PADI (PADI Membership and License Agreement)

Wymagane materiały:

 • Każdy kandydat otrzymuje oryginalny zestaw materiałów ( Instructor Manual, Podręcznik Divemastera, tabliczki Divemastera, film Divemaster, Hologram – naklejkę wymaganą do certyfikacji, encyklopedię nurkowania w wersji elektronicznej)
 • Wymaganym materiałem do kursu jest również tabela RDP oraz eRDPml można ją zakupić bądź skorzystać z naszych
 • Zalecanym materiałem do przygotowania się z wiedzy teoretycznej jest Podręcznik ćwiczeń Divemastera