przekwalifikowanie zawodowe

przekwalifikowanie zawodowe

Dołącz do programu przekwalifikowania zawodowego i rozpocznij pracę swoich marzeń. 

Jeżeli jesteś bezrobotny możesz uzyskać fundusze na przekwalifikowanie z dowolnego Urzędu Pracy. 

Jeżeli jesteś żołnierzem możesz skorzystać ze środków pieniężnych na rekonwersję w zależności od wysługi lat. Na rok 2021 każdemu żołnierzowi (na dwa lata przed odejściem lub dwa lata po odejściu ze służby), przysługuje do 9200zł. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie swojego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (np. OAZ Gdynia).