REKONWERSJA W WOJSKU

Dołącz do programu przekwalifikowania zawodowego.

Wiemy z jakimi trudnościami spotykają się żołnierze – zwłaszcza Ci, którzy po latach ciężkiej i wymagającej służby wojskowej „idą do cywila” i wchodzą w zupełnie nowy, nieznany sobie świat.

Decyzja o zdjęciu munduru wymaga odwagi – doceniamy to i jesteśmy po to, aby pomóc Ci w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Oferta dotyczy również osób kierowanych przez Urzędy Pracy.