Cennik ładowania butli

Gaz Cena Cena za
Powietrze 1,50 zł 1 litr poj. butli
EAN32 2 zł 1 litr poj. butli
EAN22 – EAN40 2 zł 1 litr poj. butli
EAN50 3 zł 1 litr poj. butli
EAN51 – EAN90 4 zł 1 litr poj. butli
Tlen 4 zł 1 litr poj. butli