Cennik ładowania butli

Gaz Cena Cena za
Powietrze 1 zł 1 litr poj. butli
EAN32 1,5 zł 1 litr poj. butli
EAN22 – EAN40 2 zł 1 litr poj. butli
EAN50 3 zł 1 litr poj. butli
EAN51 – EAN90 4 zł 1 litr poj. butli
Tlen 4 zł 1 litr poj. butli
Argon 5 zł 1 litr poj. butli
TRIMIX 0,19 zł 1 litr He