Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców, chcących zapewnić swoim pociechom nieprzeciętne hobby. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematyką nurkowania wśród dzieci postanowiliśmy stworzyć sekcję nurkową.

 

Komu dedykowana jest sekcja?

 • dzieciom w wieku 8-12 lat

Kiedy startuje grupa?

 • Pierwsze, pokazowe zajęcia odbędą się 19-go listopada 2017, o godzinie 11:00. Termin kolejnych, ustalony zostanie wspólnie z rodzicami, w oparciu o dostępność basenu. Wspólnie wybierzemy dogodny dzień i godzinę zajęć, które będą obowiązywały do końca roku szkolnego.

Jak często odbywają się zajęcia?

 • Zajęcia odbywają się w roku szkolnym, wakacje są czasem wyłączonym z treningów (prowadzimy wtedy półkolonie i obozy). Spotkania sekcji są raz w tygodniu, zawsze w ten sam dzień i o tej samej godzinie (Sobota godzina 15:00). Wyjątkiem są sytuacje, w których w dzień zajęć wypada święto.

Co jeśli dziecko zachoruje bądź w dzień zajęć wypadnie święto?

 • Każde opuszczone z powodu choroby zajęcia, dziecko ma możliwość odrobić podczas zajęć basenowych, które odbywają się w czwartki o godz. 18:00 (nie gwarantujemy jednak, że tego dnia obecne będą inne dzieci) bądź na kolejnych zajęciach. Każde dziecko osiąga kolejne poziomy w swoim tempie.
  !!! By zajęcia nie przepadły, należy poinformować Centrum Nurkowe o niedyspozycji dziecka najpóźniej na dzień przed zajęciami !!!

 • W sytuacji, kiedy w dzień zajęć wypadnie święto, przesuwamy zajęcia na inny, wcześniej uzgodniony z rodzicami dzień. Decyduje głos większości.

Na jak długo dziecko musi przystąpić do sekcji?

 • O tym, jak długo dziecko będzie przynależeć do sekcji decydują rodzice. Przynależność nie może jednak trwać dłużej, niż do końca semestru, w którym dziecko ukończy 12 r.ż., ani krócej niż miesiąc (zgodnie z abonamentem).

Co z dziećmi powyżej 12 r.ż?

 • Po ukończeniu 12 r.ż. dzieci mogą przystąpić do kursu nurkowego Junior Advanced Open Water Diver* (czyli młodszy zaawansowany nurek). Daje on możliwość nurkowania do 21 m na wodach otwartych.  Za zgodą rodzica, dziecko w tym wieku może już nie tylko się szkolić ale również wyjeżdżać z nami na nurkowania na wodach otwartych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Co roku organizowane są przez nas również półkolonie nurkowe – letnie i zimowe oraz obozy nurkowe.

  *Wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursu Junior Open Water Diver. Kurs można robić od 10 r.ż. Można go ukończyć w ramach sekcji. Certyfikacja oraz materiały szkoleniowe są płatne dodatkowo.

Jakie korzyści ma dziecko z przystąpienia do sekcji?

 • Przynależność do sekcji, daje dzieciom wiele korzyści. Począwszy od nauki nurkowania, poznawania podwodnego świata, podstaw fizyki (głównie z działu wyporności, oporu, płynów) przez umiejętność pracy w grupie, zdrowej rywalizacji i chęci samodoskonalenia. Przed zajęciami, dzieci mają jasno określony cel, do którego starają się dążyć. Wszystko przebywa w atmosferze zabawy, więc każda porażka przyjmowana jest z uśmiechem a każdy sukces z dumą. Prócz nauki, dzieci mają również czas na zabawę co daje możliwość spożytkowania skumulowanej w nich energii. Współpraca w gronie rówieśników sprawia, że dzieci zaczynają bardziej się otwierać i stają się śmielsze.

Czy dziecko które przystąpi do sekcji w wieku 8 lat nie zacznie się nudzić w po roku?

 • Przygotowaliśmy dość obszerny program zajęć tak, by na każdych zajęciach dzieci miały możliwość uczenia się nowych rzeczy oraz wykorzystywania umiejętności, które zdobyło wcześniej. To czy nurkowanie nie zacznie być nudne po kilku spotkaniach to kwestia indywidualna. Mamy jednak wśród swoich kursantów dzieci, które na zajęcia nurkowe przychodzą regularnie i co roku pojawiają się na półkoloniach czy obozach. Wśród klubowiczów Gdynia Dive są również osoby, które zaczęły z nami nurkować w wieku nastoletnim, a dziś jako dorośli kształcą się w dziedzinie nurkowania technicznego bądź szlifują swoje umiejętności jako instruktorzy nurkowania.

Ile kosztują zajęcia?

 • Zajęcia opłacane są w systemie abonamentowym/miesięcznym (4 spotkania). Płatność odbywa się z góry.

Czy są jakieś przeciwwskazania do nurkowania?

 • Tak. Proszę zapoznać się z formularzem medycznym. Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań dotyczących stanu zdrowia jest twierdząca, oznacza to, że występują okoliczności, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podczas nurkowania. W takiej sytuacji konieczne jest udanie się do lekarza po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania.

Program zajęć:

Zajęcia w ramach sekcji nurkowej obejmują 5 poziomów kształcenia, których ukończenie kończy się wydaniem dyplomu:

I REKRUT 

II BĄBEL

III KOMANDO FOKA

IV MASTER

V EKSPERT

Każdy z w/w poziomów, dzieli się na 5 specjalności (ich zdobycie kończy się przyznaniem odznaczenia/naklejki ze zdobytą umiejętnością), a te z kolei na 3 lekcje, które poświęcone są na ich zdobycie.  Tym sposobem, by osiągnąć poziom Ekspert potrzeba poświęcić 75 lekcji. W roku kalendarzowym, planowanych jest 30 lekcji. Przy optymistycznym założeniu, dziecko osiąga najwyższy poziom po 2,5 roku. Jeśli dalej łapie się w próg wiekowy (nie przekracza 12 r.ż.) może podejść w ramach zajęć sekcji, do kursu Junior Open Water Diver* oraz dodatkowych specjalizacji, które kończą się wydaniem międzynarodowego certyfikatu PADI. Jeśli natomiast w trakcie zajęć zdobywania sprawności dziecko przekroczy wiek uczestników sekcji, będzie mogło kontynuować zajęcia dalej, w grupie wiekowej OPEN.

*Certyfikacja oraz materiały szkoleniowe do kursu OWD oraz specjalizacji są płatne dodatkowo.

Płatności rozliczamy w systemie abonamentowym  (4 spotkaniowym) z góry – 400 zł.

Cena zawiera:

 • wejście na basen,
 • opiekę instruktora nurkowania,
 • opiekę ratownika WOPR,
 • ubezpieczenie,
 • wprowadzenie, odprawę i zajęcia pod wodą,
 • dyplomy, plakat, naklejki sprawnościowe,
 • kompletny sprzęt nurkowy na czas zajęć.

Opcjonalnie istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu PADI Seal Team oraz Master Seal Team. Dodatkowy koszt 150,00 zł. Szczegóły u instruktora prowadzącego.