SEKCJA NURKOWA

Program zajęć:

Zajęcia w ramach sekcji nurkowej obejmują 5 poziomów kształcenia, których ukończenie kończy się wydaniem dyplomu:

I REKRUT 

II BĄBEL

III KOMANDO FOKA

IV MASTER

V EKSPERT

Każdy z w/w poziomów, dzieli się na 5 specjalności (ich zdobycie kończy się przyznaniem odznaczenia/naklejki za zdobytą umiejętność), a te z kolei na 3 lekcje, które poświęcone są na ich zdobycie.  Tym sposobem, by osiągnąć poziom Ekspert potrzeba poświęcić 75 lekcji. Przy optymistycznym założeniu, dziecko osiąga najwyższy poziom po 2,5 roku. Jeśli dalej łapie się w próg wiekowy (nie przekracza 12 r.ż.) może podejść w ramach zajęć sekcji, do kursu Junior Open Water Diver* oraz dodatkowych specjalizacji, które kończą się wydaniem międzynarodowego certyfikatu PADI. Jeśli natomiast w trakcie zajęć zdobywania sprawności dziecko przekroczy wiek uczestników sekcji, będzie mogło kontynuować zajęcia dalej, w grupie wiekowej OPEN.

*Kurs, certyfikacja oraz materiały szkoleniowe do kursu OWD oraz specjalizacji są płatne dodatkowo.

Płatności rozliczamy w systemie abonamentowym  (4 spotkaniowym) z góry – 400 zł.

 

Cena zawiera:

  • wejście na basen,
  • opiekę instruktora nurkowania,
  • opiekę ratownika WOPR,
  • ubezpieczenie,
  • wprowadzenie, odprawę i zajęcia pod wodą,
  • dyplomy, plakat, naklejki sprawnościowe,
  • kompletny sprzęt nurkowy na czas zajęć.

Opcjonalnie istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu PADI Seal Team oraz Master Seal Team. Dodatkowy koszt 150,00 zł. Szczegóły u instruktora prowadzącego.

 

Click here to add your own text