POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DTS Piotr Niewiński z siedzibą na ul. Szarych Szeregów 3 (81-471) Gdynia. Dane kontaktowe: DTS Piotr Niewiński – ul. Szarych Szeregów 3 (81-471) Gdynia. tel. 58 629 58 07 kom. +48 506 077 200, email: biuro@gdyniadive.pl

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych i ofertowych (przesyłanie newslettera, ofert wyjazdowych)

c) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią zgoda,

d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi hotelowe/noclegowe, liniom lotniczym, firmom świadczącym usługi nurkowe, kontrahentom świadczącym usługi pilotowania oraz organizowania wycieczek lokalnych na wyjeździe,

e) administrator danych będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony,

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do czasu odwołania zgody,

g) przysługuje Panu/Pani prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych,

h) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można mailowo: biuro@gdyniadive.pl

i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych osobowych. Informacje te są potrzebne do podpisania umowy, zakupu biletów lotniczych, zarezerwowania hotelu, ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podpisania umowy, zakupu biletów lotniczych, zarezerwowania hotelu, czy ubezpieczenia Pana/Pani jako uczestnika wycieczki, a co za tym idzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezie turystycznej,

k) W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 i 7 RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DTS Piotr Niewiński z siedzibą na ul. Szarych Szeregów 3 (81-471) Gdynia, w celach otrzymywania newslettera, ofert wyjazdowych, podpisania umowy, zakupu biletów lotniczych, zarezerwowania hotelu, ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016).

Przed wyrażeniem niniejszej zgody zostałem poinformowany/a*, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.