półkolonie nurkowe
z kursem owd
Termin:  15-21.07 oraz 12-18.08

SZKOLENIE

 • 5 sesji teoretycznych zakończonych egzaminem,
 • 5 sesji praktycznych w basenie,
 • 4 nurkowania na wodach otwartych.

Dzieci mają wiele radości z odkrywania nowego świata – zarażone pasją do nurkowania mogą budować pewność siebie w oparciu o własne osiągnięcia i doświadczenia. Dzięki temu zyskują ważną pozycję w grupie rówieśników. Jest to bezcenne, ponieważ daje im to poczucie wyjątkowości.

Zapraszamy na półkolonie nurkowe w czasie których dzieci będą mogły zrobić kurs nurkowania Open Water Diver. To podstawowy stopień nurkowy, dzięki któremu dzieci będą mogły  bezpiecznie nurkować w dowolnym miejscu świata! 

To pierwszy krok w edukacji nurkowej. Kurs uczy prawidłowych technik, nawyków, procedur nurkowych oraz gwarantuje wiedzę teoretyczną i praktyczną wystarczającą do przeprowadzania samodzielnych nurkowań do głębokości 18 m.

UPRAWNIENIA PO KURSIE

Certyfikat JOWD poświadczający zdobycie pierwszego stopnia nurkowego umożliwia nurkowanie na wszystkich wodach otwartych.

Wiek 10-12 lat  w towarzystwie profesjonalnego członka PADI, rodzica lub prawnego nurkującego opiekuna do 12 m.

Wiek 12-15 lat  do 18 metrów głębokości, z pełnoletnim certyfikowanym nurkiem.

Ponadto nurek posiadający pierwszy stopień nurkowy może rozwijać swoje umiejętności na wybranych kursach specjalistycznych oraz w odpowiednim czasie przystąpić do kursu zaawansowanego (AOWD), pozwalającego na zdobycie drugiego stopnia nurkowego. 

Po ukończeniu 15 lat certyfikat JOWD automatycznie przekształca się w OWD czyli uprawnienia do nurkowania do 18 m.

Harmonogram*

Poniedziałek 15 lipca / 12 sierpnia 2024

09:00 – Rozpoczęcie zajęć. Gry i zabawy integracyjne „Poznajmy się”
09:30-11:00  – Teoria kursu OWD
11:10 – Spacer na basen w  Gdyni
12:00 – 14:00 – Zajęcia na basenie

 1. Zmontowanie oraz dopasowanie sprzętu
 2. Obsługa jacketu na powierzchni
 3. Oddychanie pod wodą (pierwszy oddech pod wodą)
 4. Pływanie pod wodą – korzystanie z płetw
 5. Oczyszczanie automatu dwoma sposobami
 6. Odnajdowanie automatu zza ramienia
 7. Oczyszczanie częściowo zalanej maski
 8. Korzystanie z manometru – odnajdywanie, odczyt
 9. Oddychanie z alternatywnego źródła powietrza
 10. Poprawne wynurzenie
 11. Ustne napełnienie kamizelki na powierzchni

14:30-15:10 – Obiad
15:15 – Spacer do Centrum Nurkowego
16:00 – Zakończenie zajęć

Wtorek 16 lipca / 13 sierpnia 2024

09:00 – Rozpoczęcie zajęć.
09:30-11:00  – Teoria kursu OWD
11:10 – Spacer na basen w  Gdyni
12:00 – 14:00 – Zajęcia na basenie

 1. Sprawdzenie bezpieczeństwa przed nurkowaniem
 2. Wejście na głęboką wodę
 3. Wymiana fajki na automat z głową w wodzie x3
 4. Przepłynięcie 50m po powierzchni z fajką
 5. Zanurzenie – 5 pkt. (znaki, orientacja, wymiana, czas, inflator)
 6. Pivot (balansowanie na płetwach, nadmuchiwanie jacketu inflatorem i ustami)
 7. Zdjęcie, założenie i oczyszczenie maski
 8. Oddychanie bez maski 1 minutę
 9. Rozłączenie inflatora średniego ciśnienia
 10. Ćw. sytuacji brak powietrza / mało powietrza
 11. Wynurzenie – 5 pkt (znaki, czas, inflator, ręka, głowa)
 12. Awaryjne zrzucenie balastu

14:30-15:10 – Obiad
15:15 – Spacer do Centrum Nurkowego
16:00 – Zakończenie zajęć

Środa 17 lipca / 14 sierpnia 2024

09:00 – Rozpoczęcie zajęć.
09:30-11:00  – Teoria kursu OWD
11:10 – Spacer na basen w  Gdyni
12:00 – 14:00 – Zajęcia na basenie

 1. Sprawdzenie bezpieczeństwa przed nurkowaniem
 2. Wejście na głęboką wodę
 3. Zanurzenie – 5 pkt (znaki, orientacja, wymiana, czas, inflator)
 4. Pływanie i kontrola pływalności
 5. Usuwanie skurczu
 6. Ćwiczenie sytuacji brak powietrza (zakręcony zawór)
 7. Oddychanie z bomblującego automatu
 8. Kontrolowane awaryjne wynurzenie płynąc (CESA)
 9. Oddychanie z alternatywnego źródła powietrza płynąc, na koniec wynurzenie i napełnienie BDC ustnie
 10. Odczyt manometru z dokładnością do 20 bar
 11. Wynurzenie – 5 pkt (znaki, czas, inflator, ręka, głowa)

14:30-15:10 – Obiad
15:15 – Spacer do Centrum Nurkowego
16:00 – Zakończenie zajęć

Czwartek 18 lipca / 15 sierpnia 2024

09:00 – Rozpoczęcie zajęć.
09:30-11:00  – Teoria kursu OWD
11:10 – Spacer na basen w  Gdyni
12:00 – 14:00 – Zajęcia na basenie

 1. Zanurzenie na głębokiej wodzie bez dotykania dna
 2. Pływanie bez maski
 3. HOOVER 30s. oraz HOOVER 1 min. – ustnie
 4. Zdjęcie i założenie jacketu pod wodą
 5. Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą
 6. Poprawienie źle zapiętej klamry butli powietrza
 7. Poprawne wynurzenie
 8. Holowanie zmęczonego nurka dwoma sposobami
 9. Pływanie w ABC, Scyzoryk, oczyszczanie fajki

14:30-15:10 – Obiad
15:15 – Spacer do Centrum Nurkowego
16:00 – Zakończenie zajęć

Piątek 19 lipca / 16 sierpnia 2024

09:00 – Rozpoczęcie zajęć.
09:30-11:00  – Teoria kursu OWD
11:10 – Spacer na basen w  Gdyni
12:00 – 14:00 – Zajęcia na basenie

 1. Symulowane mini nurkowanie z kilkoma sytuacjami awaryjnymi

14:30-15:10 – Obiad
15:15 – Spacer do Centrum Nurkowego
16:00 – Zakończenie zajęć

 

Sobota 20 lipca / 17 sierpnia 2024

09:00 – Zbiórka w Centrum Nurkowym
10:00  – Wyjazd na wody otwarte
11:00 – Nurkowanie 1

 1. Odprawa , przygotowanie sprzętu, powtórzenie znaków
 2. Kontrola  bezpieczeństwa  przed nurkowaniem
 3. Wejście do wody
 4. Sprawdzenie pływalności
 5. Wymiana fajki na automat na powierzchni 3 razy
 6. Zanurzenie wzdłuż dna max. 12m
 7. Odszukać i oczyścić automat  zza ramienia
 8. Oczyszczenie częściowo zalanej maski
 9. Sygnalizowanie ilości powietrza
 10. Holowanie zmęczonego nurka 
 11. Wyjście z wody
 12. Omówienie nurkowania

13:00 – Nurkowanie 2

 1. Odprawa, przygotowanie sprzętu, kontrola bezpieczeństwa, planowanie nurkowania
 2. Opróżnienie oraz napełnienie kamizelki BCD na powierzchni ustami.
 3. Kontrolowane 5-cio punktowe zanurzenie max. 12m trzymając linę.
 4. Neutralna pływalność za pomącą inflatora lub skafandra. (PIVOT)
 5. Oczyszczenie w całości zalanej maski
 6. Usuwanie skurczu
 7. Sygnalizowanie  ilości powietrza z dokładnością do 20 bez patrzenia na manometr
 8. Oddychanie z alternatywnego źródła powietrza każdy jako dawca i biorca stacjonarnie.
 9. Oddychanie z alternatywnego źródła powietrza każdy kursant jako dawca lub biorca z wynurzeniem.
 10. Napompowanie DSMB na powierzchni
 11. Wyjście, omówienie, logowanie nurkowania

15:00 – Powrót do Gdyni
16:00 – Zakończenie zajęć

 

Niedziela 21 lipca / 18 sierpnia 2024

09:00 – Rozpoczęcie zajęć.
10:00  – Wyjazd na wody otwarte
11:00 – Nurkowanie 3

 1. Odprawa, przygotowanie sprzętu, kontrola bezpieczeństwa, planowanie nurkowania
 2. Nawigacja z kompasem po powierzchni / zanurzenie 
 3. 5-cio punktowe zanurzenie przy linie patrząc na linę
 4. Zdjęcie i założenie  maski pod wodą
 5. Neutralna pływalność ustnie (Hover)
 6. Wycieczka podwodna
 7. 5-cio punktowe wynurzenie
 8. Kontrolowane awaryjne wynurzenie płynąc – CESA
 9. Zdjęcie i założenie sprzętu  na powierzchni
 10. Zdjęcie i założenie systemu balastowego na powierzchni
 11. Omówienie nurkowania

13:00– Nurkowanie 4

 1. Odprawa, przygotowanie sprzętu, kontrola bezpieczeństwa, samodzielne planowanie nurkowania
 2. Swobodne zanurzenie
 3. Kursanci kontynuują (prowadzą) nurkowanie samodzielnie pod bezpośrednim nadzorem instruktora
 4. Wycieczka podwodna
 5. Wyjście z wody, omówienie, logowanie nurkowania

15:00 – Powrót do Gdyni
16:00 – Zakończenie zajęć

CENA 2 550 PLN

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe (książka, log book, karta kodowa do symulacji nurkowania);
 • Obiady w każdy dzień półkolonii;
 • Ubezpieczenie na czas kursu;
 • Zajęcia teoretyczne w formie wykładu;
 • Zajęcia praktyczne w formie warsztatowej (każdy kursant wykonuje ćwiczenia pod nadzorem instruktora do osiągnięcia pełnej perfekcji);
 • Egzamin i sprawdziany wiedzy;
 • Opiekę licencjonowanych instruktorów,
 • Wejścia na basen;
 • Opłatę certyfikacyjną;
 • Dojazd nad jezioro;
 • Ładowanie butli powietrzem;
 • Kompletny sprzęt
 • Zdjęcia lub video z kursu (również spod wody)

WYMAGANIA

 • ukończone 10 lat
 • umiejętność pływania (dowolnym stylem lub bezstylowo) pozwalająca na przepłynięcie 200 metrów bez płetw lub 300 metrów z płetwami,
 • umiejętność leżenia na wodzie przez minimum 10 minut (podczas leżenia na wodzie dozwolone jest ruszanie rękami i nogami), 
 • dobra kondycja fizyczna,
 • własna maska i fajka,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania.