Assistant Instructor

Asystent Instruktora Nurkowania

Opis Kursu: 

Szkolenie Asystenta Instruktora (AI) to kolejny krok w ścieżce kariery PADI. Po ukończonym kursie będziesz mógł pomagać instruktorowi w prowadzeniu kursów, obserwować przebieg zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs PADI Asystent Instruktora jest pierwszą częścią kursu IDC PADI – Instruktor Development Course PADI, po którym następuje kurs OWSI PADI – Open Water Scuba Instructor PADI.

Dydaktyka:

Zajęcia teoretyczne:

 •  zdobędziesz wiedzę poprzez samokształcenie, quizy, wykłady i własne prezentacje. 

Zajęcia praktyczne:

 • będziesz brał udział w przeglądzie i ocenie umiejętności basenowych, warsztatów i prezentacji;
 • uczestniczył w warsztatach na wodach otwartych.

Aby wziąć udział w kursie Asystent Instruktora kandydat musi:

 • Certyfikat PADI Divemaster lub certyfikat poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej (jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI, musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster oraz przedłożyć do PADI dokumentację poświadczającą posiadanie równoważnych certyfikatów poziomu podstawowego, zaawansowanego, ratowniczego oraz kierowniczego).
 • Ukończone 18 lat.
 • 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim.
 • Bycie certyfikowanym nurkiem od sześciu miesięcy.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Ukończony kurs EFR Emergency First Response Primary and Secondary Care – Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Jako Asystent Instruktora PADI, który posiada status nauczycielski będziesz uprawniony do:

 • Przeprowadzania zajęć teoretycznych każdego kursu nurkowego PADI pod pośrednim nadzorem instruktora. Instruktor osobiście ocenia poziom wiedzy kursantów.
 • Prezentowania podstawowych umiejętności podczas nurkowań na wodach basenowych pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
 • Przeprowadzania oceny umiejętności powierzchniowych podczas nurkowań kursu Open Water Diver pod pośrednim nadzorem instruktora.
 • Prowadzenia kursu i wydawania certyfikatów specjalizacji Peak Performance Buoyancy (Doskonała pływalność) pod kierunkiem instruktora.
 • Samodzielnego prowadzenia specjalizacji Project AWARE (bez nurkowań).
 • Samodzielnego prowadzenia specjalizacji Coral Reef Conservation (Ochrona raf koralowych – bez nurkowań).
 • Samodzielnego prowadzenia programu Discover Scuba Diving (Odkryj nurkowanie) na basenie lub wodach basenowych.
 • Samodzielnego prowadzenia programu Bubblemaker (Bąbel).
 • Samodzielnego przeprowadzania podwodnych misji programu PADI Seal Team (Komando Foki).
 • Prowadzenia i wydawania certyfikatów specjalizacji, które nie obejmują nurkowań, po ukończeniu właściwych kursów instruktorskich i uzyskaniu stopni instruktorskich tych specjalizacji.
 • Prowadzenia specjalizacji Digital Underwater Photography (Cyfrowa fotografia podwodna) pod kierunkiem Instruktora PADI po ukończeniu właściwego szkolenia instruktorskiego i uzyskaniu stopnia instruktorskiego specjalizacji.

Cena netto:

Rodzaj kursu Cena Materiały PADI Opłaty do PADI
Assistant Instructor – Asystent Instruktora 2500 zł  3000 zł  101 €