DIVEMASTER

Przewodnik nurkowy

Opis Kursu:

Divemaster to pierwszy kurs PADI po ukończeniu którego kursant staje się zawodowym członkiem Federacji, otrzymuje swój numer ewidencyjny i zdobywa rangę certyfikowanego przewodnika nurkowego. Zdobycie uprawnień na poziomie Divemastera daje również możliwość podjęcia pracy jako przewodnik nurkowy w dowolnym centrum nurkowym na świecie.

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat;
 • certyfikat PADI Rescue Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej EFR w ciągu ostatnich 2 lat;
 • zalogowane 40 nurkowań ze sprzętem powietrznym;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

 • 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim;
 • zaliczenie sesji teoretycznych wraz z dziewięcioma sprawdzianami;
 • przygotowanie planu akcji ratunkowej;
 • zaliczenie ćwiczeń pływackich;
 • zaliczenie umiejętności ratowniczych;
 • zaliczenie zadań na wodach otwartych i basenopodobnych;
 • zaliczenie warsztatów prowadzonych przez DM (Skin Diver, DSD, DLD).

Harmonogram kursu:

Zajęcia teoretyczne:

Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów online dedykowanych dla kursu Divemaster, z których samodzielnie się uczy i rozwiązuje testy. 

Zajęcie basenowe:

Spotkanie 1

 • Zaliczenie umiejętności pływackich;
 • Powtórka z umiejętności ratowniczych;
 • Demonstracja 24 umiejętności nurkowych;

Spotkanie 2

 • Doskonalenie demonstracji 24 umiejętności;
 • Doskonalenie umiejętności ratowniczych;

Spotkanie 3

 • Programy prowadzone przez DM: ReActivate , Skin Diver, Snorkeling, DSD;

Spotkanie 4

 • Zaliczenie umiejętności ratowniczych;
 • Zaliczenie demonstracji 24 ćwiczeń z kursu OWD;

Zadania na wodach otwartych:

Zadanie 1 – Przygotowanie miejsca do nurkowania;

Zadanie 2 – Mapowanie miejsca nurkowego;

Zadanie 3 – Omówienie nurkowania;

Zadanie 4 – Scenariusz : poszukiwanie i wydobywanie;

Zadanie 5 – Scenariusz: nurkowanie głębokie, Programy DSD i DLD;

Zaliczenia praktyczne:

Praktyka 1 – Kursanci na wodach basenopodobnych;

Praktyka 2 – Kursanci na wodach otwartych;

Praktyka 3 – Kursanci kontynuujący edukację na wodach otwartych;

Praktyka 4 – Certyfikowani nurkowie na wodach otwartych.

Cena:

Rodzaj kursu Kurs standardowy Opłaty do PADI
Divemaster – Przewodnik Nurkowy 4500 zł 135 €

Kwota w euro bez VAT

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe online, w których skład wchodzą: manual, filmiki demonstracyjne ćwiczenia, reactivate, eRDPml, encyklopedia nurkowania, egzaminy;
 • Tabliczki szkoleniowe;
 • Praktyczne ćwiczenia z instruktorem w formie stażu;
 • 3 – 4 sesje teoretyczne;
 • Sesje basenowe;
 • Sesje na wodach otwartych.

Kandydat na Divemastera ma możliwość uczestnictwa w innych kursach i programach PADI w formie stażu lub wolnego słuchacza po uprzednim ustaleniu tego z instruktorem prowadzącym.

Cena nie zawiera:

 • Innych kosztów własnych związanych z uczestnictwem w stażach bądź zajęciach.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć uczestnictwa w kursie do biura Centrum Nurkowego w dowolny sposób (mail, telefon, osobiście). Prosimy o podanie terminu wybranego programu/kursu oraz danych potrzebnych do zapisu.