DIVEMASTER

Przewodnik nurkowy

Opis Kursu:

Divemaster to pierwszy kurs PADI po ukończeniu którego kursant staje się zawodowym członkiem Federacji, otrzymuje swój numer ewidencyjny i zdobywa rangę certyfikowanego przewodnika nurkowego. Zdobycie uprawnień na poziomie Divemaster daje również możliwość podjęcia pracy jako przewodnik nurkowy w dowolnym Centrum Nurkowym na świecie.

Rodzaj kursu Kurs standardowy Kurs indywidualny Kurs rodzinny
(min. 3 osoby)
Divemaster – Przewodnik Nurkowy 2800 zł 2800 zł 2800 zł

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat;
 • certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej EFR w ciągu ostatnich 2 lat;
 • zalogowane 40 nurkowań ze sprzętem powietrznym;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Czas Trwania:

 • Ustalany indywidualnie podobnie jak harmonogram

Cena zawiera:

 • Oryginalny zestaw materiałów: podręcznik Manual Divemastera PADI, zestaw testów i pytań kontrolnych do nauki własnej;
 • praktyczne ćwiczenia z Instruktorem w formie stażu;
 • 3-4 sesje teoretyczne;
 • Sesje basenowe;
 • Sesje na wodach otwartych;

Kandydat na Divemastera ma możliwość uczestnictwa w innych kursach i programach PADI w formie stażu lub wolnego słuchacza po uprzednim ustaleniu tego z instruktorem prowadzącym.

Cena nie zawiera:

 • Opłaty rejestracyjnej do PADI 118 EUR* (w 2018 roku) bezpośrednio do PADI.
  *Cena może ulec zmianie
 • Innych kosztów własnych związanych z uczestnictwem w stażach bądź zajęciach

Aby wziąć udział w szkoleniu należy, zgłosić chęć uczestnictwa w kursie, do Biura Centrum Nurkowego, w dowolny sposób (mail, telefon, osobiście). Prosimy o podanie terminu wybranego kursu oraz wpłatę zaliczki w celu rezerwacji miejsca.