DIVEMASTER

Przewodnik nurkowy

Opis Kursu:

Divemaster to pierwszy kurs PADI po ukończeniu którego kursant staje się zawodowym członkiem Federacji, otrzymuje swój numer ewidencyjny i zdobywa rangę certyfikowanego przewodnika nurkowego. Zdobycie uprawnień na poziomie Divemastera daje również możliwość podjęcia pracy jako przewodnik nurkowy w dowolnym centrum nurkowym na świecie.

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat;
 • certyfikat PADI Rescue Diver lub stopień równorzędny w innej organizacji szkoleniowej;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej EFR w ciągu ostatnich 2 lat;
 • zalogowane 40 nurkowań ze sprzętem powietrznym;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

 • Ukończony kurs EFR Emergency First Response Primary and Secondary Care – Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 2 lat;.
 • 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim.

Czas trwania:

 • Ustalany indywidualnie podobnie jak harmonogram

Cena:

Rodzaj kursuKurs standardowyOpłaty do PADI
Divemaster – Przewodnik Nurkowy2800 zł109 €

Kwota w euro bez VAT

Cena zawiera:

 • Oryginalny zestaw materiałów: podręcznik Manual Divemastera PADI, zestaw testów i pytań kontrolnych do nauki własnej;
 • Praktyczne ćwiczenia z instruktorem w formie stażu;
 • 3 – 4 sesje teoretyczne;
 • Sesje basenowe;
 • Sesje na wodach otwartych.

Kandydat na Divemastera ma możliwość uczestnictwa w innych kursach i programach PADI w formie stażu lub wolnego słuchacza po uprzednim ustaleniu tego z instruktorem prowadzącym.

Cena nie zawiera:

 • Innych kosztów własnych związanych z uczestnictwem w stażach bądź zajęciach.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć uczestnictwa w kursie do biura Centrum Nurkowego w dowolny sposób (mail, telefon, osobiście). Prosimy o podanie terminu wybranego programu/kursu oraz danych potrzebnych do zapisu.