Emergency First Response Instructor – EFRI

Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR

Opis kursu:

Kurs Instruktora EFR to zintegrowany dwudniowy program, w ramach którego zdobędziesz umiejętności konieczne do efektywnego nauczania pierwszej pomocy. Kurs instruktora dostępny jest dla wszystkich osób, które chciałyby zająć się nauczaniem pierwszej pomocy. Szkolenia Instruktora EFR prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne, takie jak filmy, prezentacje i podręczniki ze sprawdzianami zadań.

Pamiętaj, że nurek przystępując do kursu Rescue Diver musi posiadać certyfikat Emergency First Response – EFR.

Dydaktyka:

Zajęcia teoretyczne:

  • Ogólny opis programu EFR;
  • Filozofia programu EFR;
  • Metodyka nauczania kursów pierwszej pomocy;
  • Organizacja kursu EFR;
  • Marketing szkoleń pierwszej pomocy.

Zajęcia praktyczne:

Podczas kursu Instruktora EFR będziesz uczestniczył w warsztatach umiejętności oraz doskonalił umiejętności prowadzenia ćwiczeń i scenariuszy. Oznacza to między innymi doskonalenie technik demonstracji, nadzoru nad kursantami podczas ćwiczeń. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED), a także z użyciem fantomów.

Wymagania:

  • Uprawnienia EFR Primary Care i Secondary Care lub równorzędne

Uprawnienia:

Instruktor EFR uprawniony jest do prowadzenia i samodzielnego certyfikowania następujących kursów:

  • Primary Care i AED (Wstępna pomoc z AED – urazy zagrażające życiu);
  • Secondary Care (Drugorzędna pomoc – urazy niezagrażające życiu);
  • Care for Children (Pierwsza pomoc dzieciom).

Cena netto:

Rodzaj kursu Cena Materiały PADI Opłaty do PADI
Emergency First Response Instructor  – Instruktor Pierwszej Pomocy 2500 zł 500 zł 150 €