Emergency First Response Instructor – EFRI

Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR

Kurs Instruktora EFR to zintegrowany dwudniowy program w ramach, którego zdobędziesz umiejętności konieczne do efektywnego nauczania pierwszej pomocy. Kurs instruktora dostępny jest dla wszystkich osób, które chciałyby zająć się nauczaniem pierwszej pomocy. Szkolenia EFR prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne takie jak filmy, prezentacje i podręczniki ze sprawdzianami zadań.

Pamiętaj, że nurek przystępuje do kursu Rescue Diver’a musi posiadać certyfikat Emergency First Response – EFR.

Rodzaj kursu Szkolenie Materiały PADI Opłaty do PADI
Emergency First Response Instructor  – Instruktor Pierwszej Pomocy 1999 zł 411,45 zł 115,00 €

kwoty bez VAT

Wymagania:

  • Uprawnienia EFR Primary Care i Secondary Care lub równorzędne

Uprawnienia:

  • Instruktor EFR uprawniony jest do prowadzenia i samodzielnego certyfikowania następujących kursów:
  • Primary Care/ AED (wstępna pomoc z AED – urazy zagrażające życiu);
  • Sacondary Care (Drugorzędna pomoc – urazy niezagrażające życiu);
  • CAre for Children (Pierwsza pomoc dzieciom)

Dydaktyka:

Zajęcia teoretyczne:

  • Ogólny opis programu EFR;
  • Filozofia programu EFR;
  • Metodyka nauczania kursów pierwszej pomocy;
  • Organizacja kursu EFR;
  • Marketing szkoleń pierwszej pomocy

Zajęcia praktyczne:

Podczas kursu Instruktora EFR będziesz uczestniczył w warsztatach umiejętności oraz doskonalił umiejętności prowadzenia ćwiczeń i scenariuszy. Oznacza to między innymi doskonalenie technik demonstracji nadzoru nad kursantami podczas ćwiczeń. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym, a także z użyciem fantomów.