Scuba ReActivate

Powtórka z Nurkowania

ReActivate (Scuba Review) to swoista powtórka z nurkowania dla certyfikowanych nurków, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności i wiedzę, powtórzyć ćwiczenia nurkowe przed podróżą lub dla tych, którzy mieli długą przerwę w nurkowaniu i mają obawy, czy dobrze pamiętają zasady bezpiecznego nurkowania. Zajęcia prowadzone są przez instruktora w basenie lub wodach otwartych. Dzięki temu wybierając się na wakacje nurkowe nie będzie potrzeby płacić za nurkowanie, które ma sprawdzać Twoje umiejętności. Większość organizatorów turystyki nurkowej/centrów nurkowych wymaga ReActivate nie starszego niż 6 miesięcy. Program kończy się wydaniem pisemnego potwierdzenia o odbyciu ReActivate, które umieszcza się w nurkowym logbooku.

Warunki uczestnictwa:

  • minimalny wiek uczestnika: ukończone 10 lat;
  • certyfikat nurkowy dowolnego stopnia i organizacji.

Cena:

Rodzaj kursu Kurs standardowy Kurs indywidualny Kurs rodzinny
(min. 3 osoby)
ReActivate – Powtórka z Nurkowania 400 zł 450 zł 350 zł

Cena zawiera:

  • zajęcia teoretyczno-praktyczne na lądzie;
  • zajęcia basenowe w sprzęcie nurkowym (opcjonalnie w wodach otwartych);
  • kompletny sprzęt nurkowy na czas zajęć;
  • pisemne potwierdzenie instruktora o odbyciu ReActivate

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć uczestnictwa w kursie do biura Centrum Nurkowego w dowolny sposób (mail, telefon, osobiście). Prosimy o podanie terminu wybranego programu/kursu oraz danych potrzebnych do zapisu.