TEC REC 45

Nurkowania techniczne

Opis Kursu:

Kurs Tec Rec 45 jest szkoleniem przekraczającym limit szkolenia rekreacyjnego. Szkolenie składa się z 3 sesji praktycznych, 1 nurkowania w wodach basenopodobnych lub ograniczonych wodach otwartych, 2 nurkowań na wodach otwartych niewymagających przystanków dekompresyjnych (symulowana dekompresja) i 1 nurkowania dekompresyjnego na wodach otwartych.

Po kursie zdobywa się uprawnienia do:

 • Wykonywania pojedynczych oraz powtórzeniowych nurkowań do maksymalnej głębokości 45 metrów bez limitu czasu dekompresji;
 • Używania jednego gazu dekompresyjnego do 100% tlenu w celu przyspieszenia lub zwiększenia konserwatyzmu dekompresji.

Warunki uczestnictwa:

 • Minimalny wiek uczestnika: 18 lat;
 • Wypełnienie oraz podpisanie dokumentacji;
 • Certyfikat PADI Tec Rec 40 lub równoważne uprawnienia z innej organizacji szkoleniowej;
 • Zalogowane co najmniej 50 nurkowań, z których co najmniej 12 było wykonane z użyciem wzbogaconego powietrza na głębokość większą niż 18 metrów, a co najmniej 6 (z użyciem powietrza lub wzbogaconego powietrza) na głębokość większą niż 30 metrów.

Czas trwania:

 • 4 dni

Harmonogram:

 • Sesja teoretyczna;
 • 1 nurkowanie na wodach basenopodobnych lub ograniczonych wodach otwartych;
 • 2 nurkowania nie wymagające przystanków dekompresyjnych;
 • 1 nurkowanie dekompresyjne na wodach otwartych;

Zgodnie z kalendarzem bądź indywidualnie.

Cena:

Rodzaj kursu Kurs standardowy Kurs rodzinny
(min. 3 osoby)
TEC REC 45 – Nurkowanie techniczne 1650 zł 1450 zł

Cena zawiera:

 • Ubezpieczenie SWR (Sporty wysokiego ryzyka);
 • Materiały szkoleniowe

Cena nie zawiera:

 • Opłaty za wypłynięcie w morze;
 • Ładowania powietrza i nitrox;
 • Wypożyczenia sprzętu – zgodnie z cennikiem;
 • Opłaty certyfikacyjnej  – 200 zł.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć uczestnictwa w kursie do biura Centrum Nurkowego w dowolny sposób (mail, telefon, osobiście). Prosimy o podanie terminu wybranego programu/kursu oraz danych potrzebnych do zapisu.